CASA AVRAMIDE - TULCEA

PROIECT

Restaurarea si reabilitarea a doua cladiri de patrimoniu din municipiul Tulcea incluse în circuitele turistice regionale - imobil B - Casa Avramide


DESCRIERE

Casa Avramide a fost edificata in anii 1890 de catre armatorul grec A. Avramide, avand functiunea initiala de locuinta. incepand cu 1950, constructia devine Muzeu al Stiintelor Naturii. Odata cu aceasta schimbare functionala, edificiul suporta transformari majore prin amenajarea de spatii de birouri la mansarda, spatii de expunere in parter, acvarii in demisol, inchideri de goluri pe fatadele sud si vest si alipirea unor constructii anexe parazitare care au avut impact negativ chiar si asupra amenajarilor exterioare.

Functiunea de Muzeu al Stiintelor Naturii, cu multe acvarii, s-a dovedit a fi incompatibila cu edificiul, aducand prejudicii atat componentelor artistice, prin alterarea elementelor decorative exterioare si interioare, cat si elementelor constructive prin expunerea demisolului la umiditate excesiva.

Conceptul de interventie a urmarit aducerea constructiei cat mai aproape de forma initiala, asigurand atat stabilitatea structurala cit si integrarea functiunii propuse de Muzeu al Colectiilor. Astfel, s-a avut in vedere, inlaturarea constructiilor si amenajarilor parazitare, consolidarea structurii, restaurarea componentelor artistice si dotarea cu instalatii adecvate functiunilor muzeale.
Pentru realizarea unui circuit coerent de vizitare si implementarea functiunii muzeale, a fost necesara amenajarea de spatii de expunere, birouri cu depozite si laborator si grupuri sanitare pentru vizitatori si personal.

Deasemenea a fost necesara proiectarea unei scari noi care sa faca legatura intre toate nivelurile edificiului. Amplasarea acesteia s-a facut fara a afecta spatii care prezentau elemente de valoare arhitecturale sau artistice.

In parter, s-au efectuat lucrari de restaurare ale componentelor artistice (pictura murala si stucatura).

Demisolul a fost degajat de amenajarile parazitare, primind functiunea de spatii de expunere. Pentru punerea in valoare a spatialitatii demisolului, s-a ales o prezentare aparenta a paramentului de piatra si caramida descoperit in urma decaparii tencuielilor.

La mansarda au fost create spatii de birouri, depozitari si laborator cu dotari moderne.

La exterior au fost eliminate constructiile parazitare si au fost restaurate  fatadele si scara monumentala in evantai.

Dupa eliminarea constructiilor parazitare de pe laturile Vest si Sud, s-a constatat ca edificiul a fost initial degajat pe toate laturile fata de terenul inconjurator. Astfel a fost proiectat un zid de sprijin care a degajat edificiul, generand pe traseul sau o serie de spatii verzi si de odihna. De asemenea au fost realizate doua accese noi pe aceste laturi, unul la nivelul parterului prin intermediul unei pasarele metalice iar altul la nivelul demisolului. Prin amenajarile exterioare s-au creat legaturi intre strazile adiacente, spatiul exterior edificiului devenind astfel un parc . A fost creata de asemenea o alee de legatura intre doua obiective culturale: Casa Avramide si Teatrul ”Jean Bart”. Toate interventiile noi atat la fatade cat si la amenajarile exterioare au fost realizate intr-o maniera moderna pentru a se evidentia etapa istorica a interventiilor.

In timpul lucrarilor de sistematizare  fost descoperita o grota subterana, pe latura de nord. Aceasta a fost conservata, acoperita si marcata la sol.

Conceptul proiectului/ Decizia etapei de interventie:

Avand la baza expertizele si studiile preliminare privind toate specialitatile (arhitectura, rezistenta, componente artistice, studii de teren etc.) a fost formulat CONCEPTUL UNITAR DE INTERVENTIE care a coroborat concluziile si recomandarile tuturor specialistilor cu necesitatile functiunii muzeale.
CONCEPTUL UNITAR DE INTERVENTIE a propus readucerea edificiului cat mai aproape de forma sa initiala prin punerea In valoare a (aspectului) structurii spatial-volumetrice originale, redarea atmosferii caracteristice prin restaurarea (elementelor) componentelor artistice (pictura murala si stucatura policroma) si integrarea discreta a interventiilor ce asigura elementele necesare functiunii muzeale.
Totodata, prin amenajarile exterioare propuse s-a dorit expunerea edificiului ca obiect de arhitectura de sine statator si deschiderea spatiului inconjurator catre spatiul public urban.

Inovatie conceptuala:

Inovatia conceptuala consta In modul ales de a prezenta anumite elemente noi In amenajarile propuse.

Paramentul din piatra al soclului de pe laturile de sud si vest a fost prezentat aparent (arheologic), mod de prezentare necaracteristica la un monument de sec. XIX, ales special pentru a marca diferitele etape de interventie si pentru realizarea unei continuitati a soclului care pe fatadele principale nord si est este placat cu piatra fatuita.

Paramentul din piatra si zidarie de caramida din demisol a fost pus in valoare prin realizarea unor tencuieli sterse de epoca (care marcheaza si diferite etape de intervetie).

Proiectarea zidului de sprijin a fost motivata de necesitatea degajarii edificiului pe toate laturile si punerea In valoare a monumentului prin elemente (forme) spatial volumetrice si materiale neutre, sincere.

Imprejmuirile noi au fost concepute sa ofere o limita transparenta Intre interior si exterior pentru deschiderea monumentului si incintei catre spatiul urban.

Traseele pietonale au fost gandite sa transforme incinta Intr-un spatiu exterior cultural/public.

DETALII

Categorii:
Beneficiar: Consiliul Judetean Tulcea
Amplasament: Strada, nr: Progresului, nr.32, Tulcea, Romania
Cod LMI: TL-II-m-A-05994
Datare: 1950
Data finalizarii: 2012
Indicatori tehnici: Supr. constr. desf.: 1517,45 sqm Supr. utilă: 1143,8 sqm Regim de inaltime: D+P+M (h cornisa=12,35 m, h coama=14,00m) POT: 26,30% CUT: 0,79
Echipa: Arh. Aurel Ioan Eugen Botez, Arh. Andrei Atanasiu
2016 ABRAL ART PRODUCT