GEAMIA ESMAHAN SULTAN SI CIMITIRUL MUSULMAN

PROIECT

CONSOLIDARE, RESTAURARE, PUNERE IN VALOARE GEAMIA ESMAHAN SULTAN SI CIMITIRUL MUSULMANDESCRIERE

Geamia Esmahan Sultan din Mangalia este cea mai veche şi mai expresivă construcţie de cult musulman păstrată în Dobrogea, ce conservă cele mai importante caracteristici ale arhitecturii otomane din această parte a Europei. Unicitatea ei este încă mai mult subliniată de cimitirul medieval înconjurător, ce impune vizitatorului admiraţie şi smerenie.

În vederea salvării, restaurării, conservării şi punerii în valoare ale geamiei si cimitirului, au fost întocmite:  măsurători topografice, expertize structurale şi de arhitectură, studii istorice, geotehnice şi hidrogeologice, analize fizico-chimice şi biologice, studii petrografice, relevee de arhitectură şi relevee ale avariilor.

Toate acestea au condus către formularea unui concept unitar de intervenţie, pluri şi interdisciplinar (istoric, arhitectural şi structural) ce a fost prezentat Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, care l-a apreciat în mod deosebit şi l-a avizat favorabil.

Lucrarile de restaurare, consolidare si punere in valoare au constat in principal din urmatoarele:

Lucrari de consolidare

Lucrari de consolidare ale minaretului la partea superioara prin introducerea de armaturi din otel invizibile, consolidarea geamiei prin realizarea unei centuri din beton armat la partea superioara si a unor foraje orizontale armate cu otel, consolidarea pridvorului, consolidarea mormintelor prin repunerea pieselor deplasate sau cazute pe pozitie si legarea acestora cu mortar sau ancore din otel.

Lucrari de restaurare si conservare

Rostuieli ale minaretului dupa indepartarea murdariei si curatarea pietrei, restaurarea parapetului balconului, refacerea completa a invelitorii geamiei din olane ceramice, restaurarea ferestrelor si grilajelor,a  scarii de acces la balcon, a plafonului geamiei, restaurarea pridvorului, curatarea mormintelor si aplicarea de tratamente de biocidare si curatare ale pietrei. Cu ajutorul specialistilor turci au fost aduse mobilier ritual, covoare si candelabre adecvate.

Lucrările de  amenajare şi punere în valoare au constat din urmatoarele:

  • Vechiul spălător ritual, exterior, aflat la est de geamie a fost repus în funcţie putând fi folosit de către credincioşi pe timpul verii.
  • Actuala construcţie ce adăposteşte un mic grup sanitar cu spălător ritual pentru credincioşi a fost reabilitată din punct de vedere al instalaţiilor şi al arhitecturii, modernizată şi extinsă cu grupuri sanitare minimale pentru turişti.
  • Toate instalaţiile interioare şi exterioare au fist complet refăcute.
  • Parcul a fost amenajat cu mici alei pentru plimbare şi pentru admirarea vestigiilor istorice, care  beneficiaza de  instalaţii de iluminat nocturne pentru punerea în valoare a acestora iar gardul ce împrejmuieşte amplasamentul a fost refăcut din piatră naturală cu asize orizontale adâncite după modelele medievale.
  • Vegetaţia a fost controlată prin tăieri selective şi plantări de specii dendrologice de mică înălţime astfel încât aspectul romantic actual să fie păstrat, fără a prejudicia însă uşoara percepţie a vestigiilor istorice.

În cadrul valorilor patrimoniale istorico-arhitecturale ale României, ansamblul format de Geamia Esmahan Sultan din Mangalia şi de cimitirul medieval al acesteia, reprezintă un caracter de unicat, de o excepţională valoare, mai ales în ceea ce priveşte aportul şi influenţa culturii şi arhitecturii otomane în această zonă a Europei. Voinţa tuturor celor implicaţi spiritual, profesional şi material în realizarea acestui proiect a fost obţinerea celor mai bune rezultate precum şi exemplificarea prectică a posibilităţilor concrete de cooperare interculturală.

 

DETALII

Categorii:
Beneficiar: MUFTIATUL CULTULUI MUSULMAN DIN ROMÂNIA
Amplasament: Str. Oituz nr.1 - Mangalia, Jud.Constanţa
Cod LMI: CT-II-a-A-02901;CT-II-m-A-02901.01;CT-II-m-A-02901.02
Datare: 1590
Data finalizarii: 2008
Echipa: arh. A.I. Botez (sef proiect complex) arh. Aurora Tarsoaga (sef proiect); arh. Radu Trausan; arh. Daniel Popescu; arh. Radu Parvu
Structura: ing. Gheorghe Dobrescu; ing. Alexandru Tudor
Instalatii termice: ing. F. Bălan
Instalatii electrice: ing. C. Bălan
Instalatii sanitare: ing. N. Grigoriu
Antreprenor General: ANCHOR GRUP Romania, sef. santier: ing. Askin Gümüs
2016 ABRAL ART PRODUCT